Pages

Sunday, September 26, 2010

Jurnal Pendidikan UTM

Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru
A. Ghafar, Mohd. Najib and Harun, Mohd Ali (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801


Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap pengetahuan dan tahap pengamalan konsep Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di kalangan guru-guru di negeri Johor. Seramai 504 orang guru daripada 10 buah sekolah yang merangkumi 9 buah daerah di negeri Johor adalah responden kajian. Instrumen kajian mengukur tahap pengetahuan guru terdiri daripada 54 item soalan yang merangkumi Bahasa Melayu merentasi kurikulum, penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Tahap pengamalan pula terdiri daripada 39 item. Pembolehubah moderat adalah umur, jantina (lelaki atau perempuan), kategori guru (guru siswazah atau bukan siswazah), pengalaman mengajar (bawah 5 tahun, 6-10 tahun. 11 tahun ke atas) dan jawatan yang disandang. Analisis statistik yang digunakan ialah ujian 't ' dan analisis Varian Sehala (ANOVA). Keputusan menunjukkan guru-guru mempunyai tahap pengetahuan yang baik terhadap Bahasa Melayu merentasi kurikulum, penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran KBSM. Tahap pengamalan guru terhadap Bahasa Melayu merentasi kurikulum, penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran KBSM berada pada tahap sederhana. Kajian ini juga mendapati faktor-faktor jantina, umur, tempoh perkhidmatan dan jawatan yang disandang menunjukkan kesan yang signifikan ke atas pengetahuan guru terhadap KBSM. Faktor-faktor jantina dan umur sahaja yang menunjukkan kesan yang signifikan ke alas pengamalan guru.
Item Type: Article
Subjects: L Education > LC Special aspects of education

Divisions: Education

ID Code: 9275
Deposited By: Ms Zalinda Shuratman
Deposited On: 07 Sep 2009 15:22
Last Modified: 02 Jun 2010 09:59
Repository Staff Only: item control page


Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.

No comments:

Post a Comment